BUSINESS CONSULTANTS GOOSSENS

Wij richten ons voornamelijk naar kleine en middelgrote ondernemingen alsook naar zelfstandigen en vrije beroepers die een professionele en persoonlijke aanpak waarderen. Hoe groot of hoe klein uw zaak ook is, uw belangen staan centraal.

Interesse in een vrijblijvend gesprek?

Contacteer ons op 011/41.45.20, 016/895.495 of mail@bcgoossens.com.
U bent steeds welkom voor een vertrouwelijk gesprek.

ITAA logo

Medewerkers

Over ons

Het Team van GO-FISC

 

GO-FISC kan beroep doen op een netwerk van Accountants, Belastingadviseurs en Juristen.

Jan Goossens

Fiscaal Accountant

j.goossens@bcgoossens.com

Vera Muyldermans

Secretariaat en administratieve organisatie

admin@bcgoossens.com

Diensten

Diensten - algemeen

Bedrijfseconomisch en fiscaal advies.

GO-FISC kan de rentabiliteit van uw onderneming analyseren. In functie hiervan kunnen wij voorstellen doen, op fiscaal en bedrijfseconomisch vlak, om de economische gezondheid van uw onderneming te onderhouden en/of te verbeteren. Dit zowel op korte als lange termijn (bv. organisatie van de opvolging).

 

Bijstand bij de opstart van een onderneming

GO-FISC staat u, als startende ondernemer, met raad en daad bij betreffende de keuze van de juridische vorm, het opstellen van het financieel plan, de aanvraag van subsidies en premies. Alsook bij de registratie als ondernemer bij de verschillende administraties zoals KBO, BTW, sociaal verzekeringsfonds enz...

 

Fiscaliteit

GO-FISC verleent bijstand aan alle belastingplichtigen bij o.a. het invullen en indienen van de elektronische aangiften in de personen- en vennootschapsbelasting en de BTW.

 

Boekhouding

Bijhouden van de boeken, het bepalen van het boekhoudkundig resultaat, het opmaken van de jaarrekeningen en raad geven betreffende de organisatie van de boekhouding.

 

Vennootschapsrecht

Wij volgen de evoluties ter zake op zodat u bij de oprichting of omvorming van uw onderneming deskundig kan begeleid worden.

 

Sociaal en arbeidsrecht

GO-FISC kan u als ondernemingshoofd bijstaan bij de correcte toepassing van de basisregels die de verhoudingen tussen werkgever en werknemer beheersen alsook de wettelijke verplichtingen op sociaal vlak.

 

Onze bijzondere competenties:

- Fiscaal en bedrijfseconomisch advies: terzake adviezen verlenen en zoeken naar
   het juiste evenwicht tussen beide domeinen.
- Opmaak en opvolging van het financieel plan en/of het ondernemingsplan.
- Opmaak en begeleiding van kredietdossiers.
- Volledige begeleiding bij de aankoop/verkoop van uw onderneming of handelszaak.
- Waardering van aandelen en/of van het handelsfonds van ondernemingen of
   handelszaken.
- Assistentie bij fiscale controles.

 

Digitaal boekhouden

Advies en cijfers zijn altijd en overal beschikbaar met behulp van tjdbesparende digitale tools. Aanvoer van dokumenten via het digitaal klantenplatform.

 

Erelonen

De aangerekende erelonen en kosten zijn een weerspiegeling zijn van de complexiteit en de omvang van de opdracht. In een opdrachtbrief kan u met GO-FISC concrete afspraken maken omtrent het ereloon.

 

Contact

Maatschappelijke zetel: Groothuisstraat 8 - 3470 Kortenaken
T: 016/895 495
M: mail@bcgoossens.com

Kantooradres: Hamelendreef 66/8 – 3300 Tienen
M: mail@bcgoossens.com

BTW: BE0538 868 751
RPR Leuven
ITAA 50.488.904

 

Openingsuren:

Op afspraak


GO-FISC boekhoudkantoor Jan Goossens, fiscaal accountant

Op zoek gaan naar professionele ondersteuning bij het uitbouwen van uw zaak is cruciaal. GO-FISC is reeds jaren een betrouwbaar en succesvol kantoor voor al uw boekhoudkundige, fiscale en bedrijfseconomische uitdagingen.

Ondernemen omvat op financieel vlak immers veel meer dan alleen boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Van bij de start van uw zaak heeft u nood aan financiële begeleiding en advies. `

 

GO-FISC kan gedurende de ganse levenscyclus van uw zaak uw vertrouwenspartner zijn:

- Worden alle boekhoudkundige en fiscale formaliteiten correct nageleefd?
- Hoe evolueert uw zakencijfer in tijd en ruimte?
- Zijn de kosten voldoende onder controle?
- Welke maatregelen moeten we nemen voor een fiscale optimalisatie van uw zaak?
- Zijn er opportuniteiten en/of trends binnen uw sector?
- Zijn investeringen en/of financieringen op maat voor uw zaak?


Wij bieden de toegevoegde waarde die uw zaak nodig heeft in de hedendaagse economie.

Business Consultants Goossens meets Clearfacts

web
statistics